İlaç sektöründe RPA süreç örnekleri

İlaç sektöründe
RPA süreç örnekleri

İlaç endüstrisi liderleri, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojilerini kullanarak, maliyetleri düşürürken işletmelerini daha karlı hale getirebilecek yeni fırsatlar elde etmektedir. RPA ve bilişsel otomasyon teknolojileri gelecekteki belirsizlikleri daha proaktif bir şekilde yönetilerek, doğru stratejilerin uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

1- Hammadde kullanımı raporlama

İlaç firmalarında kullanılan hammaddelerin, sarf malzemelerinin ve diğer ürünlerin kullanım miktarlarının belirlenen periyodlarda ya da yıllık olarak raporlanması söz konusudur. ERP sisteminden alınan verilere göre hazırlanan bu rapor kalite güvence ekipleri tarafından manuel oluşturulur. Dahil edilen hammadde ya da ürün sayısına bağlı olarak önemli bir efor gerektiren bu raporlama süreci, birçok parametreyi içinde bulundurması sebebiyle hataya açık bir şekilde gerçekleştirilir. İlaç sektöründe gözden geçirme raporları olarak adlandırılan bu raporların oluşturulması ile ilgili süreçlerin RPA’ya taşınması ile süre ve raporun doğruluğu bakımından önemli bir avantaj sağlanmaktadır.

2- Validasyon testlerinin takibi

İlaç sektöründe üretim alanları ve laboratuvarda kullanılan kritik göreve sahip olan çeşitli makina ve cihazların doğru çalışıp çalışmadığı ile ilgili belirli periyodlarda çeşitli testler gerçekleştirilir. Validasyon testi olarak adlandırılan bu testler denetimlerde de kritik öneme sahiptir. Testler esnasında birçok birimin birlikte çalışması gerekirken, özellikle büyük üretim alanlarında revalidasyon tarihlerinin takiplerinin yapılması ve hazırlıkların yapılması için
belli bir süre öncesinden ilgili birimlere haber verilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen validasyon testlerinin tarihleri farklı platformlarda takip edilebildiği gibi birçok kurumda ERP sistemi üzerinde tutulur. Validasyon testlerinin süresinin takip işlemi RPA’ya taşınarak son yapılan validasyon üzerinden bir sonraki test tarihinin hesaplanması ve ilgili birimlere yapılan bildirimin otomatize edilmesi mümkün hale gelir.

3- Hammadde ve yeni ürünlerin ERP’ye tanımlanma süreci

Üretim sürecine eklenen yeni hammadde ya da ambalaj malzemelerinin bilgilerinin ERP sistemine tanıtılması gerekmektedir. ERP sistemine tanıtılan yeni ürünlerin üretime dahil edilmesi esnasında ekstra kontrollerin yapılması büyük önem taşımaktadır. ERP’ye yeni tanımlanan malzeme bilgisinin robotlar tarafından tespit edilmesi mümkün hale getirildiği durumda sürecin RPA’ya taşınması ile birlikte yeni ürün bilgisinin üretim, kimyasal kalite kontrol, mikrobiyolojik kalite kontrol gibi birimlere iletilmesi mümkün hale gelmektedir.

4- Üretimdeki sapmaların tespiti

Üretimde yaşanan sıcaklık, gramaj sapması gibi sapmaların ERP sistemine kaydedilmesi ve ilgili birimlere iletilerek yaşanan bu sapmalardaki kök nedenin bulunması büyük önem arz etmektedir. İlaç firmalarında kalite güvence, üretim ya da laboratuvarların sorumluluğunda takip edilen bu konu birimlerin yoğunluğu sebebiyle hızlı aksiyon almaya engel bir hale gelebilir. Ortaya çıkabilecek sapmaların denetimlerde kritik bulgulara neden olması mümkün olabilir. RPA’ya taşınan bu süreç ile sapmaların analiz edilmesi, sonrasında kapatılması ve kapanıp kapanmadığının kontrol edilmesi otomatik hale getirilmektedir.

5- Üretim alanlarındaki sıcaklık farklılığının tespiti

İlaç sektöründe üretim alanlarında ve laboratuvarlardaki sıcaklık takibi bir uygulama aracılığı ile yapılmaktadır. Uygulamanın insan tarafından manuel olarak kontrolünü gerektiren bu sürecin RPA’ya taşınması sayesinde, sıcaklık değerlerindeki değişimin hızlıca fark edilerek yaşanan sapmaların ilgili kişilere anında bildirilmesi mümkün hale gelir.

6- Doküman güncelleme takibi

İlaç sektöründe laboratuvar, üretim alanları ve kalite güvence tarafından yayınlanan tüm dokümanların belirli kurallar çerçevesinde 2 ya da 3 yıl içerisinde gözden geçirilmesi ve ihtiyaç durumunda gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Mevcut işleyişte dokümanların yayım tarihi bir excel’e manuel olarak girilerek yayınlayan birim tarafından takip edilir. Sürecin RPA’ya taşınmasıyla gözden geçirme tarihi gelen dokümanlar ile ilgili bilgi, yayınlayan birim çalışanlarına otomatik olarak iletilir. İnsan kontrolü ve hatasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmiş olunur.

Testımonıals

Müşterilerimizin Gözünden Robusta