Finans Sektöründe RPA Kullanımının 6 Temel Faydası

Finans Sektöründe RPA Kullanımının 6 Temel Faydası

Dijital dönüşüm dünyasında, finansal kurum ve kuruluşlar; maliyetleri en aza indirmeye, verimliliği artırmaya ve daha iyi müşteri hizmetleri sunmaya yardımcı olacak efektif teknolojik sistemler, kaynaklar ve araçlar yaratmaya çalışıyor.

Gartner, finans liderlerinin %80’inin iş süreci yönetiminde dijital dönüşümü hızlandırmak için robotik süreç otomasyonunu (RPA) halihazırda kullandığını ortaya koyuyor.

Robotik süreç otomasyonu (RPA), normalde çalışanlar tarafından gerçekleştirilen tekrarlı ve süreç odaklı görevleri yürütmek için otomatikleştirilen botların kullanılmasını içeriyor. RPA, iş süreçlerini yürütmek için insanların kullandığı ara yüzleri kullanan yazılım robotlarından faydalanıyor. İletişimin sorunsuz olması için RPA, standartlaştırılmış finansal süreçler, dijital formlar ve iş akışlarının yanında doğru yazılım entegrasyonları gerektiriyor.

RPA, bir kurum genelinde dijital dönüşümü hızlandırmak için İş Süreçleri Yönetimi (BPM) teknolojileriyle tamamlayıcı işlevlerde de çalışabiliyor.

RPA sayesinde finans kuruluşları, iş süreçlerini ve muhasebe gibi görevleri minimum insan müdahalesi olacak şekilde otomatikleştirebilir. Böylece RPA, zaman ve isabetliliğin çok önemli olduğu finans sektöründe şirketler için en değerli araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu yazıda finans sektöründe RPA kullanmanın bazı temel faydalarına bir göz atalım:

Otomatik ve Hatasız Görevler

RPA kullanmak, finans sektöründe tekrarlı görevlerin dijitalleştirilmesine ve otomatikleştirilmesine yardımcı olarak fatura yönetimi gibi çeşitli süreçleri basitleştirir. Örneğin, akıllı botlar makbuzları toplayabilir ve çıkarabilir, veri toplayabilir, doğru finansal veri girişi yapabilir ve satıcılara fatura gönderebilir.

Finans personeli, sıkıcı ve zaman alıcı görevleri ciddi ölçüde azaltabilen RPA sayesinde kar ve zarar (P&L) raporlaması gibi daha önemli işlere odaklanabilir.

Finans ve bankacılıkta robotik süreç otomasyonu (RPA) uygulaması, doğru bilgiyi zamanında ve uygun biçimde ileterek personelin yıllık ve aylık hesapları kapatmasına yardım eder.

Özetle, finans şirketleri ve kuruluşlar, RPA sayesinde işlem süresini önemli ölçüde azaltabilir ve raporların doğruluk oranını yükseltip bu raporlara erişime daha erken izin verebilir.

Uyumun İyileştirilmesi ve Riskin Azaltılması

Finans ve bankacılıkta, sektöre uygunluğu sağlamak için yapılan raporlar oluşturmak, denetimler hazırlamak, ofisi yönetmek, görevleri yürütmek ve hukuk müşavirine danışmak gibi işler önemli ölçüde zaman ve kaynak gerektirir. Yine de finans kurumları tüm dünyada uyumsuzluk cezaları ve davalar için hala önemli miktarda para harcamaktadır.

Robotik süreç otomasyonu (RPA), uyumluluğu ve raporlama süreçlerini basitleştirip otomatikleştirerek bankalar ve finans kurumları için gelişmiş endüstri uyumluluğu sağlar. RPA, işlem izlemeyi otomatikleştirerek ve regülasyonlardaki değişiklikleri izleyerek, uyumlulukla ilgili faaliyetlere harcanan zamanı ve manuel çabayı azaltır.

RPA botları bu şekilde hassas, kural tabanlı işler için görevlendirilebilir ve insan hatası ihtimali en aza indirilir. Ayrıca RPA teknolojisi denetim yolu oluşturarak finans ve bankacılık sektörlerindeki aktörlerin sektör kurallarına ve yasal gerekliliklere uymasına yardımcı olur.

RPA çözümlerinin bir başka harika özelliği de verilerden otomatik raporlar oluşturmaktır. Bu sistemler ayrıca, gerekli normları yerine getirmek ve SWIFT gibi uyumlulukları artırmak için verileri otomatik olarak göndermek üzere önceden programlanabilir.

Finansal şirketler ve bankalar için uyumluluğu sağlamanın maliyetleri, olası zorluklar ve ek masraflar nedeniyle çok büyük olabilir. Bu yüzden RPA botları, finans ve bankacılık sektöründeki kuruluşların iş yönetimi süreçlerini otomatikleştirmelerini desteklemek, verimlilik ve çevikliğin talep üzerine ayarlanmasını sağlamak için buradalar.

Yüksek Veri Doğruluğu ve Güvenilirliği

İnsanlar tarafından yürütülen karmaşık finans ve bankacılık görevleri, haliyle yüksek insan hatası riski taşır. Robotik süreç otomasyonu (RPA), veri girişlerinin güvenilir olması koşuluyla, kuruluşların bu tür hata riskini en aza indirmesine yardımcı olur. RPA botları doğru programlandığında, RPA hata yapamaz ve veri girişi ve işlenmesinin doğruluğunu sağlar.

Hem işleyişle hem de itibarla ilgili riskler taşıyan manuel süreçler, sistem ve süreçlerin güvenilirliğini artırmak için doğru çözüm olarak RPA kullanımı gerektiriyor. İyi tasarlanmış bir RPA ile botlar, yüksek hacimli verileri doğru bir şekilde işleyebilir ve görevleri kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Maliyet Azalışı ve Tasarruf Artışı

RPA botları, finansal kuruluşlar için sanal ve kusursuz bir iş gücü olarak hizmet ederken, aynı zamanda nitelikli çalışanların sıradan evrak işleriyle uğraşmadan temel yetkinliklerine odaklanmasına izin verir.

İş süreci yönetimi için RPA botlarının kullanılması, finans ve bankacılık sektörlerindeki aktörlerin hız ve doğruluğu artırmasına ve yoğun veriye dayalı iş süreçlerini yürütmesine olanak tanır.

Robotik süreç otomasyonu teknolojisi, kullanıcı eylemlerini kopyalayarak, sıkıcı, tekrarlayan ve kural tabanlı manuel süreçlere insan müdahalesini neredeyse ortadan kaldırır ve böylece operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltır.

Bir diğer açıdan, robotik süreç otomasyonu (RPA), yetenekli çalışanların temel görevlere konsantre olmasına izin verirken ekstra personel maliyetlerini azaltarak finansal kuruluşların zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olur.

Basit Uygulama ve Sürüm Yükseltme

Robotik süreç otomasyonu (RPA) teknolojisinin uygulanması, karmaşık yapay zekâ sistemlerine ve diğer kurumsal yazılım çözümlerine kıyasla daha pratik ve daha yönetilebilir.

RPA botları, özel yazılımlar veya karmaşık bir sistem entegrasyonu gerektirmez, bu nedenle bütçe veya kaynaklar üzerinde fazla bir yük oluşturmazlar. Robotik süreç otomasyonu (RPA) botlarının kurulumu zaman ve maliyet açısından verimlidir ve neredeyse anında sonuç verir.

Robotik süreç otomasyonu (RPA) botlarının bir başka avantajı da gerekli yükseltme ve güncellemelerin mümkün olması. Örneğin, RPA teknolojisi, finansal kuruluşların iş ihtiyaçlarını karşılamak adına daha zorlu görevlerin altından kalkmak için konuşma tanıma ve doğal dil işleme gibi bilişsel teknolojilerle sorunsuz bir şekilde yükseltilebilir.

Müşteri Yorumları

Müşterilerimizin Gözünden Robusta