Perakende sektöründe RPA kullanımı

Perakende sektöründe
RPA kullanımı

1- İade işlemleri

Perakende sektöründeki uygulamaların müşteri odaklı hale gelmesi ve e-ticaretin artan kullanımı sayesinde ürün iadesi süreçleri her geçen gün artmaktadır. İade işlemlerinin manuel olarak gerçekleştirilmesi perakende firmalarına önemli bir maliyet getirmektedir. RPA ile otomatize edilen bu süreçler iade işleminin etkin bir şekilde yönetimini mümkün hale getirir.

2- İş akışı yönetimi

Perakendecilik aslında insan odaklı bir endüstridir ve müşteri etkileşimi elle yapılması gereken bir şeydir. Ancak RPA’nın kullanılmasıyla, iş akışının ve diğer İK süreçlerinin yönetilmesi daha verimli hale getirilebilir. İster vardiya atıyor, ister zaman ve katılımı ölçüyor, satışları denetliyor, bordro ve işten ayrılma yönetimi, ister çalışan performansını değerlendiriyor olsun, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile her şey daha kolay hale geliyor.

3- Müşteri Destek Yönetimi

Müşteri memnuniyetine artan odak ile müşteri desteği perakende sektörünün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle e-ticarette, 7/24 müşteri desteği sağlamak ve müşterilere gerçek zamanlı güncellemeler göndermek gerçekten önemli hale geldi. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile şirketler müşteri desteklerini daha hızlı ve rahat hale getirebilirler. Bir sipariş verildiği andan itibaren, sistem siparişi takip eder ve müşteriye gerçek zamanlı güncellemeler gönderir. Bu süreç teslimat sırasında bile bitmez; verimli bir müşteri destek sistemi, müşterilerden satış sonrası geri bildirimleri bile toplar. Böylece RPA çok fazla zaman, para ve çaba tasarrufu sağlar.

4- ERP Yönetimi

RPA tabanlı Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), otomatik envanter yönetiminden sonra kurumlar için en önemli noktalardan biridir. Fiyat değişikliklerini, faturalandırmayı, çalışan iş pozisyonlarını takip etmekten borçlar ve alacaklar gibi raporlar oluşturmaya kadar, RPA ile yönetilen bir ERP her şeyi otomatik hale getirir ve insan çabalarını en aza indirir. Depodaki envanterin ve POS’taki satışların entegrasyonu ile otomatik bir ERP, kuruluşunuz için hiçbir zaman kaynak dışında kalmamanızı sağlar.

5- Finans ve Muhasebe

Yıllar boyunca, muhasebe ve finans fonksiyonları büyük ölçüde kalifiye profesyoneller tarafından yönetilmiştir. Ancak zaman içinde teknolojik gelişmeler daha hızlı eylemler, hata azaltma ve daha sorunsuz iş akışı gerektirmektedir. RPA tam da bunu yapıyor. Dijital dönüşüm, sipariş ve fatura işleme, alacak hesapları ve alacak hesapları yönetimi, hesap mutabakatı, ödeme alımı, nakit siparişi, rapor döngülerine kayıt, hesap bilgilerinin pek çok diğer görev arasında birleştirilmesi ile karakterize edilen bir çağda RPA kullanılarak yönetilebilir.

Örneğin, mali kapanış, muhasebe defterlerini kapatmadan mali başvurular oluşturmaya ve daha sonra bunları çeşitli düzenleyici organlara göndermeye kadar çok sayıda görevi içerir. Bu, farklı departmanlardaki farklı bireyler ve sistemler ile çalışmayı içerir. İşlem hantaldır ve RPA tarafından kolayca azaltılabilir. Çeşitli departmanlar ve bölümler arasındaki işlemlerin kaydedilmesi, sürdürülmesi, güncellenmesi ve konsolide edilmesi gerekir. RPA, işlemleri toplayıp birleştirebilir ve ERP’de uzlaştırabilir. RPA, tüm bu işlemleri hızlandırabilir, zamandan tasarruf edebilir ve maliyetleri azaltabilir.

6- Tüketici Davranışı Analizi

Pazarlama ve tüketici davranışı analizi söz konusu olduğunda perakende için güvenilirlik ve hız çok önemlidir. Analiz ve karar almadaki hız, sektördeki diğer perakende firmalarına göre avantaj sağlamaya yardımcı olacak ve müşteriler tarafından algılanan güvenilirlik olumlu bir şekilde yayılacaktır. RPA’nın benimsenmesi her ikisini de sağlayacaktır. Kampanya analizi, RPA’nın geçerli olduğu başka bir alandır. Pazarlamacıların mevcut eylemlerini değerlendirmelerine ve gelecekteki eylem yollarına karar vermelerine yardımcı olan önemli bir araçtır. Kampanya hedeflerini belirleme, kampanya bütçesini belirleme konusunda netlik getirir ve iyileştirilmesi gereken belirli kanalları belirler. RPA’nın sağladığı en büyük fayda, geçmişteki eylemlerin gelecekte manuel çaba sarf etmeden tekrar tekrar gerçekleştirilebilmesidir. Perakende firmaları, analize dayalı stratejileri değiştirirse, RPA yeni stratejilerin etkinliğini ölçmeye yardımcı olacaktır. Ürün kategorizasyonu, perakende sektöründeki en önemli ancak göz ardı edilen işlevlerden biridir. Müşteriler, zayıf ürün kategorizasyonu nedeniyle çevrimiçi olarak çok sayıda ürün bulamıyor. Bir milyondan fazla ürün satıldığında, perakendeciler artık sorunsuz bir müşteri deneyimi için özellikler atamak ve ürünleri kategorilere ayırmak için RPA’yı entegre ediyor.

Bunların yanı sıra, etkili ticaret promosyonları, mağazaya özel planlama, yeni ürün tanıtımları, web sitelerinden müşteri katılımı, abonelik yenilemelerini yönetme, talep işleme ve şikayet yönetimi, sadakat kartı yönetimi gibi faktörler tüketici davranış analizinde de kullanılmaktadır.

7- Arz-Talep Planlaması

Geçmişte talep ve arz planlaması, veri parçalarını aramayı ve toplamayı, bunları standartlaştırmayı ve biçimlendirmeyi, simülasyonları çalıştırmayı, istisnaları bulmayı ve nihayetinde planı onaylamayı ve iletmeyi gerektiren zahmetli bir işti. Bu görevler, RPA teknolojileri kullanılarak otomatikleştirilebilir ve kolaylaştırılabilir.

RPA teknolojilerinin benimsenmesi perakendecilere kapasite ve varlık yönetimini artırma ve müşteri, tedarikçi ve çalışan memnuniyetini artırma konusunda yardımcı olacaktır. RPA perakendecilerin hayatını kolaylaştırıyor.

8- Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik ve tedarik zincirinin etkin yönetimi, küresel kuruluşların mallarını tedarikçiden tüketicilere taşımasını, stok seviyesini izlemesini ve malzemelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak için sevkıyatı takip etmesini sağlar. Bu süreçler büyük ölçüde arka ofise bağlı olduğu için tedarik zinciri RPA için popüler bir hedeftir.

Tedarik zinciri başarısı için iletişim esas olduğundan, e-postaların otomasyonu müşteriler, tedarikçiler ve distribütörler arasında daha iyi iletişimi kolaylaştıracaktır. RPA, bir sipariş rezerve edildiğinde, gönderildiğinde, ertelendiğinde veya teslim edildiğinde bir e-postanın veya metnin otomatikleştirilmesine yardımcı olur.

RPA, perakendecilerin talebi karşılamak için yeterli ürün ve hizmete sahip olmasını sağlamak için envanter seviyelerini koruma konusunda yardımcıdır. Ürünler endişe verici derecede düşük veya eşik seviyelere ulaştığında bildirimler üretilebilir. Geçmiş siparişleri değerlendirdikten sonra, RPA tedarikin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve israfın azaltılması için optimum sipariş belirlenmesine yardımcı olabilir.

Testımonıals

Müşterilerimizin Gözünden Robusta