RPA Projelerinde Süreç Seçiminin Önemi

RPA Projelerinde Süreç Seçiminin Önemi

RPA Projelerinde Süreç Seçiminin Önemi

Robotik süreç otomasyonu (RPA) teknolojileri hızlı bir şekilde gelişirken tekrarlayan, yüksek hacimli ve kurallara dayalı iş süreçlerinde daha fazla hız, verimlilik, performans ve maliyet avantajı sunmaya devam ediyor.

Kurumunuzda bir RPA projesi gerçekleştirmek istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. RPA projelerine başlamadan önce dikkat etmeniz gereken konuların başında RPA’ye taşıyacağınız süreçlerin belirlenmesi geliyor. Dijital dönüşümün bir parçası haline gelen RPA’nın değerli sonuçlar yaratabilmesi için süreçlerin iyi analiz edilmesi, doğru tasarlanması ve planlanması çok önemli.

Kuralları tanımlı ve tekrarlayan süreçleri fazlaca barındırması sebebiyle İK hizmetleri, finans ve muhasebe, BT hizmetleri ve tedarik zinciri işlemleri gibi veri odaklı süreçler RPA’ye öncelikle taşıyabileceğiniz süreçler arasında başı çekiyor.

Kurumunuzda hangi süreçlerin RPA’ye uygun olduğunu görebilmek ve RPA’dan nasıl faydalanacağınızı görebilmek için aşağıdaki faktörlere dikkat etmek önemli bir nokta haline geliyor.

Kolay süreçler ile başlangıç yapın

RPA süreci belirlerken dikkate alınması gereken konuların başında süreçlerin karmaşıklığı, uygulamaların veya sistemlerin sayısı, insan müdahalesinin sıklığı veya görevi yerine getirmek için gereken adım sayısı ön plana çıkıyor. Şu anda kadar elde edinilen deneyimler RPA projelerine basit süreçler ile başlamanın çok daha doğru olduğunu gösteriyor. Başlangıçta minimum efor ile daha hızlı sonuçlar elde etmek ve RPA’in kurum için faydasını daha hızlı bir şekilde görünür kılmak, diğer süreçlerin RPA taşınması konusunda cesaretlendirici bir rol oynuyor. RPA projelerine karmaşık bir süreç ile başladığınızda ise projenin tamamlanması ve RPA’nın faydaları ile tanışmanız için daha fazla zaman ve daha büyük bir çaba sarfetmeniz gerekiyor. Bu nedenle, doğru süreci seçmek RPA süreçlerine başlamak için önemli anahtar haline geliyor.

Hataya açık süreçlerde RPA’nın avantajları

Kurumlarda bir sürece dahil olan insan sayısının fazlalığı, yapılan işlemlerin tekrarlanabilirliği veya veri hacminin büyüklüğü süreçlerin hataya açık hale gelmesine sebep oluyor. Bu açıdan insan hatasına sıkça maruz kalan bu süreçlerin RPA projelerinde öncelik kazandığını görebiliyoruz.

RPA’ya taşınan manuel aktivitelerin otomasyonu, uygulamalarının daha hızlı ve daha az hataya meyilli olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda, daha önce bu aktivitelerin düzgün bir şekilde yürütüldüğünden emin olmak için harcanan zamandan da tasarruf ediliyor.

İşgücü ve iş hacmini dikkate alın

Yapılan araştırmalara göre kurumların yüzde 99’dan fazlasının tekrarlayan manuel görevler için hatırı sayılır sayıda personel barındırıyor.  Çalışanların yüzde 74’ü ise zamanlarının dörtte birinden fazlasını bu görevler için harcıyor. Kurumunuzda insan faktöründen minimum etkilenen ve kuralları tanımlanmış görevleri RPA’ya taşımanız ile birlikte bu alanlarda hatırı sayılır seviyede bir verimlilik elde ediliyor. Bununla birlikte mevcut çalışanlarınız artık katma değeri yüksek, yenilikçi görevlere odaklanabiliyor.

Dış kaynak kullanımı yerine RPA

Günümüzde birçok firma, önem derecesine bağlı olarak işlerinin bazılarını dış kaynak kullanarak gerçekleştirirken iç operasyonlarında önem taşıyan işlere daha fazla vakit ayırıyor. Firmalar için önemli bir maliyet kalemi haline gelen dış kaynak kullanımını gerektiren bu süreçler RPA ile otomatize edilmesi kurumlara önemli bir maliyet tasarrufu getiriyor.