Üretim Sektöründe Yazılım Otomasyonu

Üretim Sektöründe Yazılım Otomasyonu

Üretim endüstrisi, ürün montajı, test, paketleme gibi çeşitli operasyonel süreçler için uzun süredir fiziki robotlar kullanıyor. Robotlar montaj hattına yardımcı olmak için harika olsa da üretim endüstrisinin hala daha hızlı ve daha basit ofis ve yönetim süreçlerine ihtiyacı var.

Bu noktada, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), iş süreci yönetimini iyileştirmek ve performansı artırmak için doğru çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Sorunlar genellikle vasıfsız işgücünden, zaman alıcı süreçlerden, modası geçmiş tedarik zinciri yönetim sistemlerinden ve hızla değişen düzenlemelerden kaynaklandığından, RPA tüm işlemleri düzene sokarak tam destek sağlıyor.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), rapor oluşturma, satıcı iletişimi, ödeme işleme vb. gibi karmaşık arka ofis işlemlerini optimize ederek üretime dayalı şirketlerin problemlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.

Ayrıca Deloitte’a göre, RPA’nın üretim sektörüne hızlı bir şekilde güçlü bir yatırım getirisi (Return on Investment- ROI) sağlayabilen araçlar ve süreçlerle, parça çoğalmasıyla ilgili sorunları yönetmelerine yardımcı olduğunu aktarıyor.

RPA, üretim şirketleri arasında bir dizi işlemi otomasyona dönüştürebilir.

Üretim Sektöründe RPA Kullanım Alanları

  • Yönetim ve Raporlama Otomasyonu
  • Malzeme Listesi (BOM)
  • Faturalandırma İşlemleri
  • Müşteri Destek ve Servis Masası
  • Veri Göçü
  • Mevzuata Uygunluk 
  • Stok Kontrolü

Yönetim ve Raporlama

Bir üretim işini yürütmek, düşündüğümüzden çok daha karmaşıktır. üretim endüstrisinin iş süreci yönetiminde idari görevler zorlu ve külfetlidir. İdari çalışanlar bu engelleri aşarken kritik görevlere odaklanamazlar.

Yönetim departmanında Robotik Süreç Otomasyonunu (RPA) uygulamak, peRPAnelin rapor almasına yardımcı olur ve diğer birçok görevi otomatikleştirir. Örneğin, sarf malzemeleri sipariş etmek, katılımı kaydetmek, toplantıları planlamak ve faturaları hazırlamak ve dosyalamak, uygun bir RPA çözümü ile otomatikleştirilebilecek görevlerdir. Sonuç olarak, zamanla, bölümün ve işletmenin performansı büyük ölçüde artmaktadır.

Malzeme Listesi (BOM)

Malzeme Listesi (BOM), üretim endüstrisinde ayrıntılı bilgi sağlayan yeni ürün oluşturma için hammadde listesini içeren merkezi bir belgedir. Böyle bir belge oluşturmanın amacı, çalışanları yeni ürünler geliştirme yolculukları boyunca gerekli tüm verilerle donatmaktır.

Bilgi ve veri yol gösterici olarak hizmet eder ve herhangi bir yanıltıcı veri, şirket için önemli bir kayıpla sonuçlanan geri kalan üretim döngüsüne geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. RPA’dan yararlanmak, doğru belge oluşturmayı sağlar ve süreçleri zaman çizelgesine uygun olarak yürüterek üretimi hızlandırır.

Bugün, üretim endüstrisindeki birçok oyuncu, hammaddeler, bileşenler ve alt bileşenler dahil olmak üzere veri toplamayı kolaylaştırma amacını gütmektedir. Sonuç olarak, bu işlemlerle, şirketlerin üretim ekibine daha hayati bilgiler ve yorumlar sağlanacak ve üretim hedeflerine daha iyi ulaşılacak ve kaliteli verilerle siparişler yerine getirilecektir.

Fatura İşleme

Fatura işleme prosedürü, çeşitli taraflar arasında etkileşimi gerektirir. Böylece sorumlu kişiler, farklı formatlarda ve dillerde fatura politikalarını denetler ve onaylar. Sonuç olarak, yanlış anlamalar ve hatalar oldukça olasıdır. İlgili taraflar ortak çaba sarf ederken, görevin monotonluğu çalışanların odağını zayıflatır.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), fatura işlemeyi etkin bir şekilde ele alabilir ve gerekli veriler, insan müdahalesi olmadan toplanabilir. Sonunda, görev başarıyla gerçekleştirilir, olası bir hataya yer kalmaz.

Müşteri Destek ve Servis Masası

Müşteri hizmetleri ve desteği, üretim işinde başarının önemli unsurlarıdır. Ön büroda, bir çalışan, çeşitli verilere erişmek için birden fazla sistemde gezinirken genellikle bir müşteriyle ilgilenir. Bu süreç, müşteri talebini manuel olarak işlemeye, tutarsız müşteri yönetimine, hatalı veri takibine ve etkisiz iş süreci yönetimine neden olur.

Robusta RPA Botlarına Güvenen Mutlu Müşterilerimiz
Örnek Bir SGK Bildirge Otomasyonu
ezgif.com-gif-maker

Bir çalışan, Robotik Süreç Otomasyonunu (RPA) kullanılarak müşterilere daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek için tek bir yerde depolanan birden fazla veriye erişebilir. Ayrıca, müşterilerin müşteri hizmetleri ile etkileşime girmesini ve kendilerini desteklemesini sağlayan kendi kendine yeterli bir portal, bütünleşik bir chatbot uygulaması kurmak mümkündür.

Veri Göçü

Üretim endüstrisindeki oyuncular için istikrarlı ve değerli iyileştirmeler yapmak gereklidir. Verileri eski sistemlerden güncel sistemlere geçirmek, iş yöntemlerinin üretim döngüsünde tutarlılığı sağlamak için çok önemlidir.

RPA’nun uygulanması, önemli bir maliyet ve zaman tasarrufu gerektiren geleneksel veri geçişinin aksine, eski sistemlerden mevcut sistemlere veri taşımanın uygun şekilde planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. RPA ayrıca yönetim sürecini hızlandırıp hataları azaltarak daha etkili sonuçlar verir.

Mevzuata Uygunluk

Üretim alanında sürekli gelişen güvenlik protokolleri ve kuruluşların bugün yüzleşmesi gereken düzenlemelerin hacmi, RPA uyumluluk yönetimi için verimli bir çözüm haline getirir.

Otomasyon sayesinde şirketler, depodan ön ofis ve arka ofise kadar kuruluş genelinde uyumluluk sorunlarını sorunsuz bir şekilde halledebilir. üretim endüstrisindeki şirketler, robotları kullanarak uyumluluğu günlük operasyonlarının bir parçası haline getirebilirler. Özetle, RPA, birden fazla düzenleyici idare ve hukuk alanında birinci sınıf düzeyde uyumluluk sağlar.

Stok Kontrolü

Envanteri kontrol etmek ve yönetmek için arka ofis süreci, manuel olarak yapıldığında emek yoğun bir işlemdir. İşverenin, stokların envanterini kontrol etmeli, başka bir kişi oturum açmalı ve her bir öğenin kullanılabilirliğini kontrol etmesi gerekir. Ayrıca, tedarikçi teslimatı ve müşteri talebi değişkenliği süreci karmaşıklaştırabilir.

RPA devreye alındığında, tedarik süreçlerini otomatikleştirmek, evrak işlerini dijitalleştirmek, envanter seviyelerini ve müşteri taleplerini izlemek vb. işlemler için botlar kullanılır. Sonuç olarak, operasyonel üretim artar, maliyetler önemli ölçüde azalır ve tedarikçi ve müşteri etkileşimleri iyileştirilir.

Sonuç Olarak

Üretim endüstrisindeki işletmeler, maliyetleri düşürürken RPA kullanarak çeşitli zaman alıcı ve emek yoğun süreçleri otomatikleştirebilir.

İdari otomasyon, fatura işleme, envanter yönetimi, veri geçişi, mevzuata uygunluk, müşteri desteği ve iletişim yönetimi, üretimde RPA kullanım alanlarından birkaçıdır. İşletmeler, RPA kullanarak maliyetleri düşürüp zaman alan ve manuel yürütülen süreçleri etkili bir şekilde otomatikleştirebilir.

RPA, üretim endüstrisinde dijital dönüşümün önemli bir kolaylaştırıcısıdır. Çok sayıda iş sürecinin otomasyonunu sağlayan RPA, temel işlemleri optimize edebilir ve performansı, hızı ve kaliteyi iyileştirebilir. Ayrıca, üreticiler haftalar içinde gözlemlenebilir bir yatırım getirisi (ROI) elde edebilir.

Robusta RPA ile üretim şirketlerinin dijital dönüşümünün nasıl kolaylaştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir demo talep edin.